โปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้

โปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้ของคามาลายานำเสนอคลาสโยคะแบบตัวต่อตัวเพื่อการฝึกให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ยังจะได้รับประสบการณ์จากการทำทรีทเมนท์การบำบัดทางเลือกและอายุรเวท โดยนักบำบัดชาวอินเดียผู้มีประสบการณ์ การผ่อนคลายเพื่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณผ่านการฝึกโยคะแบบส่วนตัวนี้ เหมาะทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่เคยมีประสบการณ์การฝึกโยคะมาก่อน เพราะการฝึกสอนต่างๆในแต่ละวันนั้น จะถูกจัดให้เข้ากับระดับทักษะและเป้าหมายของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีหลักสูตรพิเศษ เช่น การฝึกอาสนะ ปราณายามะ และการฝึกสมาธิเป็นต้น ซึ่งการฝึกแบบต่าง ๆ นี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป้าหมายอันหลากหลาย เช่น การลดข้อจำกัดทางร่างกาย การเรียนและฝึกโยคะเพื่อนำไปปฏิบัติเองที่บ้าน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ได้ฝึกเป็นประจำอยู่แล้วให้ลึกซึ้งและเข้มข้นยิ่งขึ้น

 

เลือกรับบริการโปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้ ได้จากแพคเกจ 3, 5 หรือ 7 คืน

บริการมาตรฐานที่รวมอยู่ในโปรแกรมเพอร์ซันนอลโยคะซินเนอร์จี้

• ห้องพัก (3, 5 หรือ 7 คืน)  
• อาหาร 3 มื้อต่อวันโดยเลือกจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารดีท็อกซ์
• เครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• รถรับส่งไป-กลับจากสนามบิน
• เวลคัมดริ๊งค์
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อติดตามผล
• 1 x การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bio-impedance Analysis)
• 1 x 90 นาที นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ 
• 1 x 60 นาที นวดรอยัลอายุรเวดิค
• 1 x 60 นาที คาติวาสติ
• ทรีทเมนท์และบริการอื่นๆที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแพ็คเกจ
• การใช้บริการสระว่ายน้ำ สระแช่ตัว ถ้ำอบสมุนไพร ศูนย์ฟิตเนส และคลาสโยคะ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดไว้
• เวลเนสกิ๊ฟแพ็ค 1 ชุด