โปรแกรมสตรัคเจอรัลรีไววัล

พฤติกรรมการดํารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ความเสื่อมตามอายุที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่อาการบาดเจ็บ ทําให้โครงสร้างร่างกาย ขาดความสมดุลและนําไปสู่การเกิดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ อาการเจ็บปวดตามข้อต่อ หรือกระดูก โปรแกรมนี้จึงถูกออกแบบเพื่อรักษาอาการไม่สมดุลของร่างกายต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการปรับเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างร่างกายแบบองค์รวม เช่น ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง ให้ความรู้ในด้านการทรงตัว ในท่าที่ถูกต้อง รวมถึงการฟื้นฟู สภาพร่างกายจากการบาดเจ็บ เพื่อพัฒนาไปสู่การมีร่างกายที่สมดุลและยั่งยืน ในโปรแกรมนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ มากมาย เช่น นักกายภาพบําบัด ครูสอนพิลาทิส และการรักษาแบบองค์รวมด้านอื่นๆ โครงสร้างร่างกายที่สมดุลนั้นยังช่วยให้ระบบ การไหลเวียนเลือดดีขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการมีภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

เลือกรับบริการได้จากแพคเกจ 5,  และ 9 คืน

บริการมาตรฐานที่รวมอยู่ในโปรแกรมสตรัคเจอรัลรีไววัล

• ห้องพัก (5, 7 หรือ 9 คืน)  
• อาหาร 3 มื้อต่อวันโดยเลือกจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารดีท็อกซ์
• เครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• รถรับส่งไป-กลับจากสนามบิน
• เวลคัมดริ๊งค์
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อติดตามผล
• 1 x  การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bio-impedance Analysis)
• 1 x 90 นาที กายภาพบำบัดพร้อมการประเมินผล 
• 1 x 90 นาที พิลาทิส 
• ทรีทเมนท์และบริการอื่นๆที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแพ็คเกจ
• การใช้บริการสระว่ายน้ำ สระแช่ตัว ถ้ำอบสมุนไพร ศูนย์ฟิตเนส และคลาสโยคะ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดไว้
• เวลเนสกิ๊ฟแพ็ค 1 ชุด