โปรแกรมอิมมูนิตี้ แอนด์ รีซิเลี่ยน

การเพิ่มภูมิต้านทานอันทรงพลังและการเริ่มใหม่อย่างมั่นคง

ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายมักจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังให้เราเติบโต ความสามารถในการจัดการกับความยากลำบากที่เราเผชิญให้เปลี่ยนเป็นโอกาสในเชิงบวก ต้องอาศัยความแข็งแกร่ง ความสมดุล และความมั่นคงจากภายใน ซึ่งโปรแกรมอิมมูนิตี้ แอนด์ รีซิเลี่ยนนี้ได้รวบรวมเอาทรีทเมนท์ที่ช่วยสนับสนุนแบบองค์รวมอย่างแท้จริงเอาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้คุณไม่เพียงแต่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแกร่ง แต่ยังมีความเข้มแข็งของจิตใจด้วย โดยการตรวจเลือดเพื่อระบุหาสาเหตุของความไม่สมดุลทางชีวเคมี หรือการบกพร่องด้านโภชนาการ และได้รับแผนการปฏิบัติรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ด้วยคำแนะนำด้านโภชนาการ อาหารเสริม สมุนไพรและการแพทย์แผนจีน ได้สัมผัสประสบการณ์การบำบัดด้วยไบโอรีโซแนนซ์เธอราพี การฝึกสติและการทำสมาธิแบบตัวต่อตัว มุ่งสร้างสมดุลภายในและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้เผชิญกับความท้าทายในชีวิตด้วยความมั่นใจและปรับตัวได้อย่างมั่นคงต่อไป

โปรแกรมนี้มีให้เลือกรับบริการด้วยแพคเกจ 7, 9, 14 หรือ 21 คืน

บริการมาตรฐานที่รวมอยู่ในโปรแกรมเอ็นริช กัท

คุณมีตัวเลือกเพื่อปรับทรีทเมนท์ในโปรแกรมนี้ทั้งหมด หรือแค่บางส่วนไปเป็นการรักษาที่ไม่ต้องมีการสัมผัสตัวได้ ซึ่งสามารถขอรายละเอียดและคำแนะนำได้ในช่วงของการเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ

• ห้องพัก (5, 7 ,9, 14 หรือ 21  คืน)  
• อาหาร3 มื้อต่อวันโดยเลือกจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารดีท็อกซ์
• เครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• รถรับส่งไป-กลับจากสนามบิน
• เวลคัมดริ๊งค์
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อติดตามผล
• 1 x  การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bioimpedance Analysis)
• 1 x 60 นาที การปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
• 1x 75 นาที การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน
• 1 x 90 นาที  นวดฝ่าเท้าและแช่สมุนไพร
• 1 x 90 นาที ลิมฟาติก เดรนเนจ เธอราพี
•  การตรวจเลือด
• สมุนไพรและอาหารเสริม
• ทรีทเมนท์และบริการอื่นๆที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแพ็คเกจ
• การใช้บริการสระว่ายน้ำ สระแช่ตัว ถ้ำอบสมุนไพร ศูนย์ฟิตเนส และคลาสโยคะ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดไว้
• เวลเนสกิ๊ฟแพ็ค 1 ชุด