โปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีฟดีท็อกซ์

โปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีฟดีท็อกซ์ของคามาลายาได้ผสมผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์การบำบัดแบบองค์รวมไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมพิเศษนี้เหมาะกับผู้ที่เคยผ่านการกำจัดสารพิษมากกว่าผู้ที่กำลังเริ่มต้น ด้วยตัวยาสมุนไพรและอาหารเสริม ตารางการบำบัดประจำวันที่เข้มข้นและการสวนล้างลำไส้  โปรแกรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกำจัดพิษที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน นอกเหนือจากการกำจัดสารพิษตามหลักมาตรฐานแล้ว ทรีทเม้นต์ต่างๆที่ผสมผสานการแพทย์แผนตะวันออกและตะวันตกจะยิ่งช่วยยกระดับสุขภาวะทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณให้ดีขึ้น

 

โปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีฟดีท็อกซ์มีแพคเกจแบบ 7 คืน 9 คืน และ14 คืนให้เลือกรับบริการ

บริการมาตรฐานที่รวมอยู่ในโปรแกรมคอมพรีเฮ็นสีพดีท็อกซ์

• ห้องพัก (7, 9 หรือ 14 คืน)  
• อาหาร 3 มื้อต่อวันโดยเลือกจากรายการอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารดีท็อกซ์
• เครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• รถรับส่งไป-กลับจากสนามบิน
• เวลคัมดริ๊งค์
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านสุขภาพ
• 1 x การเข้ารับคำปรึกษาเพื่อติดตามผล
• 1 x การวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย (Body Bio-impedance Analysis)
• 1 x 90 นาที นวดน้ำมันไวทัลเอสเซ็นซ์ 
• 1 x 90 นาที นวดแผนไทย
•  สมุนไพรและอาหารเสริมสำหรับการล้างพิษ
• ทรีทเมนท์และบริการอื่นๆที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแพ็คเกจ
• การใช้บริการสระว่ายน้ำ สระแช่ตัว ถ้ำอบสมุนไพร ศูนย์ฟิตเนส และคลาสโยคะ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตามตารางกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่จัดไว้
• เวลเนสกิ๊ฟแพ็ค 1 ชุด