ร่วมงานกับคามาลายา เกาะสมุย

คามาลายาได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของสถานที่พักเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อวันพักผ่อนแห่งอนาคต และเป็นรีสอร์ทเจ้าของรางวัลมากมาย คามาลายาพร้อมมอบโอกาสอันน่าสนุกตื่นเต้นแก่ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา ผู้ที่ใส่ใจในความสุขและความรื่นรมย์ของผู้อื่น คามาลายา มีห้องพักสไตล์รีสอร์ท 76 ห้อง ร้านอาหาร 2 ร้าน 1 ทีเล้าจน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสปาและสุขภาพที่ครบครัน คามาลายามีทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยทรีทเม้นท์กว่า 70 รายการ ผสมผสานศาสต์การรักษาทั้งแบบตะวันตกและตะวันออก รวมทั้งโปรแกรมบำบัด ที่พักผ่อนคลาย และคลาสเรียนรู้แบบองค์รวม ทุกกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม โอกาสที่คุณจะได้พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพการงานในแผนกเวลเนสและในทุกๆแผนกของเรา เรากำลังมองหาบุคลากรที่ใส่ใจในผู้คน สุขภาพ และความผาสุก และสามารถส่งมอบบริการที่ดีเลิศแก่แขกของเราได้อย่างเต็มที่ เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าใช่เพียงเฉพาะแขกของรีสอร์ทเท่านั้นที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ศักยภาพแห่งชีวิต แต่ยังรวมถึงพนักงานของคาลายาเองด้วย  ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใด คุณสามารถคาดหวังการฝึกฝนและการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากเราอันจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและทีมในภาพรวม คามาลายาพร้อมมอบความก้าวหน้าของรายได้ สวัสดิการ และข้อเสนอกับทุกตำแหน่ง

หากคุณต้องการสมัครงานในตำแหน่งใดก็ตามที่ว่างอยู่ในปัจจุบันจากรายการด้านล่างนี้ โปรดส่งประวัติการทำงานและข้อมูลส่วนตัวมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่อีเมล์: careers(at)kamalaya.com

มาร่วมงานกับเรา - สัมผัสศักยภาพแห่งชีวิต!

Vacant positions:

แพทย์แผนจีน

 • ชายหรือหญิง มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน รวมถึงประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่างๆ 
 • มีประสบการณ์ในการฝังเข็มและการรักษาด้วยยาสมุนไพรจีนอย่างน้อย 3-5 ปี 
 • ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Tui-Na, Qi Gong และ โภชนาการจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความมุ่งมั่นในการรักษาและการให้บริการผู้อื่น นอกจากนี้ยังให้ความเคารพและมีความปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์การรักษาในสาขาอื่นๆเพิ่มเติม
 • มีจิตใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการรักษาแบบต่างๆ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นได้เป็นอย่างดี
 • รักการทำงานเป็นทีมและมีแรงจูงใจในตนเอง มีอัธยาศัยดีและมีทักษะการปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน, ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ชายหรือหญิง, สัญชาติไทย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

พนักงานนวดสปา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมด้านการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุข
 • เพศหญิง หรือ ชาย สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ใบรับรองการนวดไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
 • สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม / ครูสอนภาษา

เรากำลังมองหาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ที่มีใจรักการสอน มีความกระตือรือร้นรับผิดชอบ มีความขยัน มีน้ำใจช่วยเหลือและมีทัศนคติที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับพนักงานของเรา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมในงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมทุกด้านที่เกิดขึ้นภายในรีสอร์ท ซึ่งหน้าที่ต่างๆจะรวมไปถึงงานเอกสารและการจัดการต่างๆ เช่นการแปลเอกสาร การสร้างสื่อการฝึกอบรม และการดูแลติดตามผลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการฝึกอบรมเช่น การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ การฝึกอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการขับรถบั๊กกี้ การฝึกอบรมปฐมพยาบาล ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมบิลดิ้ง การฝึกอบรมอื่นๆที่จำเป็น รวมไปถึงการดูแลนักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้สมัครที่เรามองหา ควรเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีใจรักในการสอน การฝึกอบรม และช่วยให้พนักงานของเราเติบโตในสายงานและพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีประสบการณ์ทางด้านการสอน / มีประสบการณ์ด้านการบริการ
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ชอบช่วยเหลือ และคิดบวก
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายประเภท
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการด้านเอกสาร
 • มีใจรักในการสอน / การฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและภาษาไทยให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
 • ช่วยเหลือด้านการแปลเอกสารและการสร้างสื่อการฝึกอบรม
 • ช่วยเหลือกิจกรรมการฝึกอบรม, การปฐมนิเทศน์, การฝึกอบรมปฐมพยาบาล, การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
 • การประสานงานเกียวกับนักศึกษาฝึกงาน

ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายช่าง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก Naturopathy ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านโภชนาการ การล้างพิษทางการแพทย์  และสมุทัยเวชศาสตร์
 • มีใบรับรองการฝึกอบรมของหลักสูตรทั้งหมดที่เข้าร่วมเพื่ออัปเดตความรู้ โดยเฉพาะการอบรมที่เน้นเกี่ยวกับการบำบัดรักษา

ทักษะพิเศษ:

 • เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจในการทำงานและรักการทำงานเป็นทีม
 • มีอัธยาศัยดีและมีทักษะการปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพพาะ การเขียนและการพูด

ช่างทำเล็บ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศหญิง / สัญชาติไทย
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการให้บริการทำเล็บมือและเล็บเท้าที่มีคุณภาพสูง
 • หากมีความรู้เรื่องการทำทรีทเม้นท์สปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานเสริฟ

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชายหรือเพศหญิง / สัญชาติไทย
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการให้บริการทำเล็บมือและเล็บเท้าที่มีคุณภาพสูง
 • หากมีความรู้เรื่องการทำทรีทเม้นท์สปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ