ไฟน์ดิ้ง อีโมชันนอล บาลานซ์ แอนด์ ฟรีดอม กับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของคามาลายา

17 – 23 ตุลาคม 2562

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของคามาลายาซึ่งเป็นผู้ดูแลและสอนในรีทรีททั้งสาม ได้แก่ ราเจซ รามานี สมิทธา จายาคูมาร์ และซูเจย์ เซชชารี เป็นผู้ที่มีเคยดำเนินวิถีชิวิตในร่มศาสนาของอินเดียกว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นอาจารย์มากด้วยประสบการณ์พร้อมภูมิหลังที่แข็งแกร่งในด้านปรัชญาเอเชียโบราณ พวกเขานำเสนอโอกาสพิเศษสำหรับทุกคนที่มองหาความสุขและการเชื่อมต่อกับตัวเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น รูปแบบการสอน และการให้คำปรึกษาที่โดดเด่นของพวกเขาได้ช่วยคนจำนวนมากจากทั่วโลกให้มีความเข้าใจ และสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้น

ไฟน์ดิ้ง อีโมชันนอล บาลานซ์ แอนด์ ฟรีดอม รีทรีท จำกัดผู้เข้าร่วมได้สูงสุดแค่ 12 คน ในรีทรีทนี้ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจนิสัยทางอารมณ์พร้อมทั้งได้เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความท้าทายในชีวิตได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในแต่ละวันของรีทรีทจะนำเสนอมุมมองใหม่ในการสำรวจศักยภาพของตนเอง โดยเน้นไปที่ความยืดหยุ่นทางจิตใจและอารมณ์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รีทรีทนี้จะช่วยเสริมพลังให้กับผู้เข้าร่วมด้วย :

ข้อมูลเชิงลึก: สอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในธรรมชาติของชีวิต จิตใจ และตนเอง
กระบวนการ: การเดินทางที่เกิดขึ้นจากการนำทางและชี้แนะที่จะเยียวยารักษาและนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภายในในด้านความคิดและความรู้สึก
การปฏิบัติ: การเรียนรู้การปฏิบัติที่สร้างและบ่มเพาะความรู้สึกและนิสัยในเชิงบวก

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสองช่วง คือช่วงเริ่มต้น และตอนกลางของรีทรีท เพื่อพัฒนาการเติบโตส่วนบุคคล ในขณะที่การคุยกันแบบกลุ่มก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้แต่ละคนได้ศึกษาจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้นำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อมนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การรับรู้ที่ลึกซึ้งและทรงพลังจะส่งผลอย่างมากในการนำปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ทรีทเม้นท์เพื่อการบำบัดที่คามาลายาจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการปลอบโยนและบำรุงร่างกาย

เกี่ยวกับราเจซ

ราเจซ รามานี ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ฝึกฝนและทำงานในเชิงปรัชญาทางจิตวิญญาณตลอด 18 ปีที่ผ่านมา เขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแบ่งปันความรู้และได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในการเพื่อช่วยสร้างสมดุลของชีวิตและการรับรู้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ราเจซเชื่อมั่นใน 'การหาสมดุลผ่านการรับรู้' ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยม ผ่านกระบวนการอันทรงพลังของการไตร่ตรองและการหยั่งรู้ เขาช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากการตอบสนองที่ขัดแย้งกันครั้งแล้วครั้งเล่า เยียวยาอารมณ์ที่เป็นปัญหา สร้างการเชื่อมต่อที่มากขึ้นในความสัมพันธ์ และรวมถึงการค้นพบจุดแข็งและค่านิยมหลัก

เกี่ยวกับสมิทธา

สมิทธา จายาคูมาร์ มีความสนในในปรัชญาทางจิตวิญญาณระหว่างที่เธอกำลังศึกษาด้านโภชนาการ ประสบการณ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอใช้เวลากว่า 10 ปี เพื่ออุทิศตนในการสอนและชี้นำผู้คนให้ข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พวกเขาพบเจอในชีวิต สมิทธาได้เข้ามาร่วมงานกับ
คามาลายาในปี 2554 ได้นำเทคนิคการฟังและความหยั่งรู้มาใช้กับลูกค้า เธอเชื่อว่าอิสรภาพและความชัดเจนภายในที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ สามารถนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ได้

เกี่ยวกับซูเจย์

ซูเจย์ เซชชารีเป็นโค้ชส่วนตัวและผู้ฝึกสอนทักษะการใช้ชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน์ในการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของแต่ละบุคคลและโลกใบนี้ หลังจากได้สัมผัสกับความจริงทางจิตวิญญาณ และด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสลับซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ ซูเจย์ทำงานตลอด 16 ปีที่ผ่านมากับผู้คนทั่วทุกระดับของสังคมและทุกส่วนของโลก ทำให้ผู้คนค้นพบความมุ่งมั่น ความรักและเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเปลี่ยนการรับรู้ของพวกเขา ซูเจย์เชื่อว่าชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
มีแรงกระตุ้นและมีความสุขที่ได้แบ่งปันการเรียนรู้และประสบการณ์ของเขากับผู้อื่น