ผู้ก่อตั้งคามาลายา เกาะสมุย

คารีนา สจ๊วต และ จอห์น สจ๊วต และหุ้นส่วนผู้จัดการ มาร์ค คอร์นาซคามาลายาคือผลของการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของจอห์นและคารีนา ที่ต้องการช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เริ่มจากการที่จอห์นได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับชีวิตของการบริการและการศึกษาทางจิตวิญญาณในชุมชนหิมาลัยเป็นเวลา 16 ปี และคารีนาได้ศึกษา ฝึกฝนทักษะการรักษาแบบเอเชียและประเพณีทางจิตวิญญาณเป็นเวลาถึง 22 ปี รวมไปถึงภูมิหลังของเธอในฐานะแพทย์แผนจีนโบราณ บวกกับวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จึงได้ชวนมาร์ค คอร์นาซเข้าร่วมในปี 2546 ด้วยภูมิหลังในด้านการจัดการงานบริการทำให้สามารถเติมเต็มทีมได้อย่างลงตัว ซึ่งทั้งสามคนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของคามาลายา คารีนาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์โปรแกรมสุขภาพของคามาลายา และเป็นแรงบัลดาลใจในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จอห์นยังคงบทบาทของเขาในฐานะประธานกรรมการและพัฒนาวิสัยทัศน์และบริการของคามาลายา ในขณะที่มาร์คเป็นผู้ทำให้มั่นใจได้ว่าวิสัยทัศน์ดั้งเดิมจะถูกส่งต่ออย่างถูกต้อง สมบูรณ์และคงคุณภาพ

ประวัติโดยสังเขป